Whistleblowing

Recover strever for å opprettholde et åpent forretningskultur og høy forretningsetikk. Vi verdsetter sikkerhet og respekt for alle som er berørt av vår virksomhet. Du spiller en viktig rolle i vår suksess.

Varsling gir muligheten til å rapportere mistanke om kritikkverdige forhold, som alle er i strid med våre verdier og retningslinjer. Vår varslingstjeneste er et system for tidlig varsling for å redusere risikoen. Det er et viktig verktøy for å fremme høye etiske standarder og opprettholde kundenes og offentlighetens tillit til oss.

Vi anbefaler hovedsakelig at du kontakter en leder i Recover. Hvis du føler at du ikke kan være åpen med informasjonen din, tilbyr vi muligheten til å rapportere dine bekymringer anonymt.

Varsling kan brukes til å informere om bekymring for noe som ikke er i tråd med våre verdier og etiske koder, og som i alvorlig grad kan påvirke vår organisasjon eller en persons liv eller helse.

Du trenger ikke bevise mistankene dine, men alle kunngjøringer må gjøres i god tro.

Alle meldinger behandles konfidensielt.

Rapporter her