Recover Norges

Ledergruppe

Vegar Kristoffersen Vegar Kristoffersen

CEO Norway | Adm.dir
vkr@recover.no

Alfred Hegnar Alfred Hegnar

CCO Norway | Kommersiell Direktør
alfred.hegnar@recover.no

Jone Reinlund Hansen Jone Reinlund Hansen

Direktør Forretningsutvikling og Analyse
jone.hansen@recover.no

Torbjørn Flatås Torbjørn Flatås

COO Norway | Driftsdirektør
tbl@recover.no

Trond Lefdal Trond Lefdal

Regionsdirektør
Sørvest
tlef@recover.no

Tore Østeng Tore Østeng

Regionsdirektør
Østlandet

tore.osteng@recover.no

Åsmund Lind Åsmund Lind

CHRO Norway | HR-Direktør
asmund.lind@recover.no

Sondre Gjøstein Stemshaug Sondre Gjøstein Stemshaug

Finance Director Norway
sondre.gjostein.stemshaug@recover.no

    Tor Andreas Brandtzæg Tor Andreas Brandtzæg

    Regionsdirektør Nord
    tor.brandtzag@recover.no