Våre verdier

Ærlighet, omsorg og PÅ!

Ærlighet

Ærlighet

• Vi respekterer alle!
• Vi tør å love, og holder det vi lover
• Vi vet at ærlighet varer lengst
• Vi verdsetter åpenhet
• Vi skaper trygghet
• Vi tør å si fra
• Vi tilbyr innsyn

Omsorg

Omsorg

• Vi bryr oss om mennesker
• Vi bryr oss om kundenes verdier
• Vi lytter
• Vi tar vare på hverandre
• Vi spiller hverandre gode
• Vi har det GØY!
• Vi skaper trygghet

PÅ!

PÅ!

• Vi tar initiativ
• Vi følger opp og avslutter
• Vi tilpasser oss
• Vi tar utfordringer på strak arm
• Vi utvikler oss kontinuerlig
• Vi løser problemer
• Vi leverer kvalitet
• Vi er raske