Redegjørelse etter åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en norsk lov med formål å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang på informasjon. Loven pålegger derfor virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som legges frem

Recover AS er pliktsubjekt etter åpenhetsloven og har i samarbeid med de nærstående selskapene TT Teknikk AS, Bjerklind Bygg AS og Tosiva AS utarbeidet en redegjørelse som er tilgjengelig her

Redegjørelse Åpenhetsloven.